residus@caib.es

Les subvencions d’educació ambiental per a entitats sense ànim de lucre augmenten en un 20% la seva quantia

Els interessats tenen un mes per presentar els projectes

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat, aquest dissabte, la convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre que duen a terme activitats d’educació ambiental en 2021. La convocatòria té un pressupost total de 120.000 euros, un 20% més que l’any passat.

Les subvencions finançaran fins a un màxim del 75% del projecte o 6.000 euros. Els interessats tenen un termini d’un mes des del dia després de la publicació de la convocatòria al BOIB per presentar les sol·licituds.

Els projectes subvencionables són aquells que s’executin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, que tractin les temàtiques prioritàries (aigua, residus, consum responsable i biodiversitat) i que compleixin amb algun d’aquests paràmetres:

  • Projectes de sensibilització i informació sobre problemes ambientals.

  • Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient.

  • Divulgació, mitjançant l’elaboració i la distribució de material, sobre els valors i els problemes del medi ambient.

  • Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució de problemes ambientals.

L’any passat es van atorgar subvencions a 36 projectes, dels quals 15 estaven dedicats a la biodiversitat, 12 als residus i al consum responsable, 3 a l’aigua, a més de sis que abastaven una temàtica més generalista. Des de 2016, any en què es recuperaren les convocatòries d’aquest tipus d’ajudes, s’han subvencionat més d’un centenar de projectes que han propiciat activitats i campanyes de sensibilització i informació sobre els problemes mediambientals a les Illes Balears.