residus@caib.es

Medi Ambient presenta el portal web de l’Oficina de Prevenció de Residus i una guia per avançar cap a la reducció

Medi Ambient presenta el portal web de l’Oficina de Prevenció de Residus i una guia per avançar cap a la reducció

L’objectiu és oferir assessorament i eines per impulsar l’economia circular

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, han presentat, aquest dijous, el portal web de l’Oficina de Prevenció de Residus de les Illes Balears (OPRIB). L’objectiu d’aquesta eina és actuar com a òrgan dinamitzador, assessor i gestor en matèria de prevenció de residus, així com d’impulsor de l’economia circular.

Així, a la pàgina web, ciutadania, institucions i empreses podran trobar recursos per aplicar la normativa vigent, així com un contacte específic per resoldre dubtes i consultes. També hi ha disponibles totes les dades sobre residus de l’arxipèlag, tant en conjunt com desglossades per illes.

Mir ha destacat la importància de posar en marxa una eina com l’OPRIB, ja que «no només donam compliment al mandat de la Llei de residus, sinó que feim un exercici de transparència i posam a l’abast de tothom els recursos disponibles en un format fàcilment consultable». «L’emergència climàtica és un fet innegable, que només podem mitigar si apostam de forma decidida per canviar el model. Les dades de la web posen xifres al problema, i l’Oficina facilita les eines per canviar-les», ha afegit.

A la roda de premsa també s’ha presentat la Guia interpretativa de la Llei de residus per a la ciutadania, la darrera de les quatre que s’han editat des de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental. A diferència de les publicades per a administracions públiques, comerços i sector HORECA, aquesta no se centra tant en el contingut de la Llei sinó en com canviar els hàbits per reduir la generació de residus.

Sansó ha incidit en què l’esperit tant de la Llei com de la guia «és prioritzar la prevenció de residus, seguint la màxima de què el millor residu és el que no es produeix. El que pretenem amb aquesta guia és mostrar a la ciutadania que hi ha alternatives al que hem fet servir fins ara, i que són alternatives assumibles per tothom». El director general ha explicat que aquest document estarà disponible en línia, ja que incorpora molts recursos disponibles a la xarxa.

A la pàgina web de l’OPRIB, oprib.es, es poden trobar les quatre guies editades, així com el contacte i altres recursos disponibles.