residus@caib.es

Aquest informe s’elabora dins del marc de la convocatòria d’ajuts públics promogudes per part de la
Conselleria de Medi Ambienti Territori de les Illes Balears, per impulsar l’economia social i
circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina per a persones amb
risc d’exclusió. La convocatòria té per objectiu donar impuls a iniciatives d’entitats privades que
vulguin sumar-se a la transició cap a l’economia circular.

Memoria_Recicla_Fusta – gram 2019