residus@caib.es

COMERÇ

Agenda

No event found!

Piulades

Informació legal

Llei balear de residus 8/2019

Guia interpretativa de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats, de les Illes Balears

FAQ's

Preguntes freqüents sobre les obligacions legals que han de complir les administracions i instal·lacions públiques de les Illes Balears

Normativa

Principals normes de residus que afecten les Illes Balears


Trámits

Subvencions, autoritzacions, pagament de taxes i altres procediments

Eines per prevenir residus

Apren a separar els teus residus

Passa del plàstic

Consells residus zero

Mapes de prevenció de residus

Apren a separar els teus residus

Més informació i material d'interès

Dades

Generació, recollida i tractament dels residus municipals a les Illes Balears

Cartells, logos i pòsters